Eksempler på gode dashboards (for selgere) i HubSpot

Eksempler på gode dashboards (for selgere) i HubSpot

Ved å bygge gode dashboards i HubSpot er det enklere å dele data og innsikt på tvers av organisasjonen og sørge for at alle følger forretningsreglene som er satt i bedriften. I dette blogginnlegget skal jeg gi dere 4 ulike dashboards som gjør arbeidshverdagen enklere og bedre for både ledere og selgere.  

Les også: Disse rapportene og dashboardvisningene burde du bygge i ditt CRM-system 

1. Forretningsregler & dokumentasjon 

Forretningsregler er regler for hvordan man skal bruke systemet, hvordan logge e-poster, hvor mange e-poster er det krav om å logge i måneden, hvilke typer dealer skal opprettes? Alle disse må samles på et sted i HubSpot. Å aktiv bruke dette dashboardet skaper en større bevissthet i arbeidshverdagen for både leder og selgere. I dette dashboardet kan du også samle dokumentasjon som opplæringsmateriell og prosessbeskrivelser.  

Eksempel:  

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

 

Over ser dere et eksempel på 10 regler du kan sette opp. En lett oversikt over hvordan du skal bruke HubSpot i arbeidshverdagen og hvilke regler som gjelder. Jeg syns regel nr. 2 (Logg all kommunikasjon i CRM. Minst 50 aktiviteter per selger per uke.) er spesielt viktig, men den må så klart tilpasses hver enkelt bedrift. Hva kreves hos dere? Her i Markedspartner er vi veldig opptatt av datakvalitet så jeg vil også slå et slag for at regel nr. 4 (Alle Companies, Contacts, Deals og Tickets skal kobles sammen der det er logisk) bør være med. Det er viktig for å se sammenhengen i dataen din.  

Les også: Tips for å få selgerne til å bruke CRM (og hvorfor det er viktig)  

2. Rapportering for linjeleder 

Et eget dashboard for linjeleder som enkelt viser hva som er viktigst for dem. Dette blir single source of truth og all rapportering vil leses fra dette dashboardet. 

2

I dette eksemplet ser dere at linjelederen får en enkel oversikt over aktvitetsnivået per selger. Her kan du også enkelt se om forretningsreglene følges og hvem som ligger foran/bak.   

1

I dette eksemplet ser du antall deals vunnet innen en gitt tidsramme. Det kan for eksempel være siste uken, måneden eller kvartalet. Her kan du enkelt se hvilke kontraktersom er vunnet og hvem som har vunnet dem. Den nederste er samme, men dealer opprettet. Det kan gå lang tid fra man oppretter en deal til den blir vunnet så det er greit å ha en oversikt på det også.  

 Et bilde som inneholder tekst, line, Plottdiagram, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Denne rapporten viser oversikten over opprettende deals sammenlignet med i fjor. Det kan være greit å opprette for å se marsjfarta til selgerne og hvordan dere ligger an i forhold til fjoråret.  

3. Rapportering for selger 

Hver selger bør ha et eget individuelt dashboard i HubSpot som enkelt viser det som er viktig for dem. Målet er at både selger og linjeleder har ett sted å gå til for rapportering.  

I oppfølging kan de bruke hvert sitt. 

Et bilde som inneholder tekst, kvittering, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Rapporten over viser “mine” deals fordelt på deal stage.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Her kan du se aktiviteten din mot eksisterende og potensielle kunder denne måneden. Da kan selgerne dine enkelt sjekke om de har den aktiviteten som er bestemt i forretningsreglene.  

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, design

Automatisk generert beskrivelse

Her kan du se aktive salgsprosesser som ikke har en planlagt aktivitet frem i tid. Selgeren kan da enkelt se om de har noe aktivitet eller ikke. På det andre eksemplet ser du oppgaver som ikke er fullført til deadlinen. Ved å ha disse rapportene er det veldig oversiktlig for selgeren å vite hva som bør fokuseres på fremover.   

4. Rapporter for QA/datakvalitet 

Jeg anbefaler alle å ha et dashboard i HubSpot med rapporter som viser forretningsregler som ikke blir fulgt og som viser hvor det er dårlig datakvalitet. Her også kan du ha et dashboard per medarbeider så de får oversikt over hva som bør ryddes opp i. Er det en deal uten assosiert kontakt for eksempel? Disse QA-dashboardsene kan sendes ut på e-post for eksempel en gang i uka så det aldri går lang tid mellom hver gang det ryddes opp.  

Les også: Dette bør du tenke på når du bygger et QA-dashboard 

Det er viktig å understreke at jobben med å bygge rapportene må gjøres av linjeleder på forhånd før selgerne «slippes inn». Rapportene må støtte det som skal rapporteres på så godt som mulig, og det må gjøres en solid jobb på forhånd for å skreddersy rapportene.  

 

New call-to-action 

Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen's photo

Av: Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen

Tom Kristian jobber som digitalrådgiver Markedspartner. I den rollen jobber han mye i HubSpot, er HubSpot Certified Trainer, og har gjennomført flere titalls opplæringer for ulike kunder. Samtidig har Tom Kristian ofte et prosjektlederansvar på de kundeprosjekter han er en del av. Tom Kristian har fullført en mastergrad i markedsføringsledelse ved Høyskolen Kristiania i Oslo og en bachelorgrad i markedsføring og salgsledelse fra samme skole. Der er han ofte innom som både gjesteforeleser og studentmentor.