Bør jeg hoste nettsidene selv eller legge dem i skyen?

 

Er det smart å legge de digitale tjenestene i skyen, eller er det tryggest å drifte det selv? Her får du litt veiledning så du selv kan vurdere om skyen faktisk kan bidra til mer stabil drift og større gevinster av aktiviteter og tjenester på nettet.

Den tradisjonelle måte å drifte nettsidene har vært å sette opp en server til formålet og ta eget ansvar for at infrastruktur og tjenester er oppe og går til enhver tid. Fordelen er følelsen av å ha kontroll på det hele.

Reell kontroll på oppetid og tjenestekvalitet er kritisk, siden nettsidene blir en stadig viktigere del av bedriftens ansikt utad. Akkurat som du gjør, er nettet det første stedet en potensiell kunde vil oppsøke i jakten på informasjon om produkter eller tjenester. Dersom dine tilbud ikke er synlige der, eksisterer du ikke for de som ikke kjenner deg fra før.

Last ned gratis e-bok: 4 steg til en mer selgende web

Drift og sikkerhet

Spørsmålet du bør stille er om bedriften faktisk har god nok kontroll på de tekniske installasjonene i egne lokaler. Det er ressurskrevende å sørge for nok serverkapasitet, oppdatert programvare og brukbare reserveløsninger (backup) - momenter som må være på plass for at hjemmesidene og digitale tjenester skal være tilgjengelige.

Med et stadig mer fargerikt trusselbilde er sikkerheten et ganske stort kapittel for seg. Du har sikkert fått med deg episoder som kryptoviruset som har låst brukerne ute fra eget datautstyr.

Opp i skyen

Hvis du ønsker å hoste nettsiden selv, kan det fungere hvis virksomheten har et ganske enkelt produkt på nett. Små sider med ikke så høy trafikk og som ikke skal oppdateres så ofte, kan leve godt med en enklere løsning som en IT-kyndig drifter selv. Hvis dere allerede har høstet gode erfaringer med dette over tid, kan det fortsatt fungere en stund til.

Mer omfattende aktivitet vil fort bli en kompleks affære å håndtere med egne ressurser. Da kan det være lønnsomt å legge disse funksjonene «opp i skyen», som det kalles.

Enkelt forklart innebærer det at infrastrukturen flyttes ut av huset og at en ekstern partner tar ansvaret for å drifte - at ting fungerer.

Skepsis

Skytjenester har eksistert i flere tiår, men har etablert seg på nytt i takt med bedre og mer stabil hardware og nettverksinfrastruktur. Leverandørene har hatt en tendens til å hause opp hvor fantastisk disse løsningene var, mens potensielle kunder heller har reagert med forvirring og skepsis.

Bransjen har gått i seg selv, tatt selvkritikk og leverer nå gjennomtenkte løsninger og funksjoner som bedriftskundene ser at de har behov for.

Kampanjekraft

Skytjenester blir i økende grad en integrert del av IT-løsningene i en virksomhet. Brukernes motivasjon for dette valget er å kunne konsentrere seg om kjerneoppgavene og bruke mindre ressurser på driftsteknologi. Da er det en ekstern partner som sørger for at systemene fungerer og at det er nok serverkapasitet til enhver tid.

Et eksempel er at dere kjører en markedskampanje som fører til økt aktivitet på nettsidene og de digitale tjenestene. Da får dere tilgang til økt kapasitet for å håndtere trafikkøkningen uten selv å måtte få i hus flere servere. Det er dette IT-fagfolkene kaller «skalering».

Hvor mye skal "opp"?

Når du skal vurdere hvor mye av de digitale løsningene som skal legges i skyen, kan du se på denne nivåinndelingen:

Software as a Service (SaaS)

SaaS er den mest brukt typen av skytjenester. Her får du tilgang til de konkrete applikasjonene som sluttbruker, og den underliggende infrastrukturen blir håndtert av leverandøren.

Typiske systemer som tilbys som Software as a Service er regnskapssystemer, CRM-systemer, sak- og arkivsystemer og kontorstøtte.

Platform as a service (PaaS)

Tilgang til plattform og programvare som gjør det mulig å utvikle, bygge og teste IT-systemer over nettet. Dette er praktisk i utviklingsfasen av et IT-utviklingsprosjekt fordi virksomheten ikke trenger å investere i et eget utviklingsmiljø. 

Infrastructure-as-a-service (IaaS)

Her kjøper du tilgang over internett til servere, nettverk og lagring. Det vil si alle dataressurser som det er vanlig å eie selv når en drifter internt.  

Komplisert

Dette kan virke ganske komplisert, og det er heller ikke meningen at du som sitter med ansvar for markedsføringsapparatet skal dybdekunnskap på dette området. Derimot er det nyttig å ha en viss forståelse for hva skytjenester innebærer

Et eksempel kan være til hjelp:

En virksomhet som driver utstrakt kursvirksomhet har naturlig nok digitalisert påmelding, registrering og utsteding av kursbevis. Deltakerne får altså disse funksjonene som en tjeneste på bedriftens nettsider.

Dette var i utgangspunktet ganske integrert i eksisterende lokaleløsninger, mens virksomheten hadde regnet på at det ville være god butikk over tid å flytte mest mulig til skyen. Den valgte leverandøren av skytjenestene hadde da valget mellom å tilpasse disse kursrelaterte programvareløsningene til å fungere i skyen. Altså software as a service.

Det andre alternativet var å lage en sky-versjon av infrastrukturen til kurstjenestene - infrastructure as a service. I dette tilfellet fant leverandøren det hensiktsmessig å benytte SaaS-løsningen.

Hovedsaken er at bedriften nå kan konsentrere seg om kurstilbud, innhold, læringsverdi og håndtere påmeldinger og kursbevis. Det tekniske går av seg selv, slik de opplever det i hverdagen.

Et konkret neste skritt for din virksomhet vil være å opprette kontakt med en egnet leverandør som kan bistå med å kartlegge behovene i forhold til dine aktiviteter på nettsidene.

Lykke til!
Gratis e-Bok  4 steg til en mer selgende web  Gjør weben din til en kundemagnet

Ali Yusuf Hussein's photo

Av: Ali Yusuf Hussein

Ali jobbet tidligere som systemutvikler i Markedspartner. Han har en mastergrad i informatikk fra Høgskolen i Østfold, samt fire års erfaring som konsulent i EVRY.