Betalt annonsering på nett: 5 fallgruver du må unngå

betalt_annonsering_fem_fallgruver-056162-edited.jpg

 

Betalt nettannonsering kan være en effektiv måte for å øke trafikken til bedriftens nettside, men det hjelper lite hvis du ikke klarer å fange opp de rette potensielle kundene.

I år passerer for første gang digital annonsering TV-reklame i USA og overtar med det posisjonen som den mest betydningsfulle annonsekanalen (Kilde: eMarketer).
I følge Mediebyråforeningens Mediebarometer ligger vi ikke langt bak her til lands,
og evnen til å benytte nettet som annonseringskanal blir stadig viktigere.

Annonser som for bare noen år tilbake ville gitt god effekt, kan i dag oppfattes som forstyrrende. Dagens publikum setter store krav til personalisering og er dermed blitt mer selektive på hva de vier sin oppmerksomhet til. Dette er blant faktorene som trolig gjør det vanskeligere enn noen gang å tiltrekke en potensiell kjøpers oppmerksomhet. På den positive siden har vi som markedsførere i dag mange flere «verktøy i skuffen» å benytte oss av.

Her er fem forhold du bør unngå hvis annonseringen skal gi deg verdi for pengene.

Uklar målgruppe

La oss starte med det mest åpenbare - å definere hvem du ønsker å treffe med annonsen. For mange annonsører er arbeidet med målgruppen en selvfølgelighet, men punktet må allikevel trekkes frem ettersom en godt utarbeidet målgruppe er en forutsetning for en effektiv nettannonse. Jo mer spisset produktene dine er, desto viktigere er det å vite nøyaktig hvem du ønsker å nå.

Målgruppen er blant de første tingene du utarbeider i annonsestrategien. Gruppen av mennesker du ønsker å treffe burde tross alt danne utgangspunktet for resten av kampanjen din. Derfor bør målgruppen være klar før du går videre til andre viktige elementer, som valg av annonsekanal og utforming av budskap.

Personas vil gi deg et solid grunnlag for arbeidet med målgruppe. En grundig jobb her vil gjøre deg i stand til å vite hvem i kjøpsprosessen du skal kommunisere med og hvordan du skal nå dem.

Her er en leksjon om hvordan lage en persona.

Annonsere uten mål

Sett deg også klare mål for effekt: Hva vil du oppnå med kampanjen?

«Vi ønsker mer trafikk til hjemmesiden» holder ikke dersom du ønsker verdi for annonsekronene dine. Et løst definert mål vil gi deg utfordringer med å måle effekten av kampanjen underveis og gi dårlig grunnlag for evaluering av resultatene i ettertid. En av de store fordelene med digital annonsering er nettopp at du kan måle effekt, så bruk tid på å utforme mål du kan styre etter.

Utformingen av «SMART goals» mål vil gi deg et godt rammeverk for å fastsette gode mål. Er det lenge siden studietiden, kan du få en oppfrisking her: Hvordan lage en inbound marketing-strategi.

Ikke kjenne landskapet

Jeg syntes tidligere Buzzfeed-topp Jonathan Perelman traff spikeren på hodet da han uttalte at «content is king, but distribution is queen». Utsagnet understreker ikke bare viktigheten av distribusjonens rolle i innholdsmarkedsføring, men også for betalt annonsering. Det hjelper lite med en god annonse hvis de rette personene ikke ser den. 

Det finnes mange alternativer å velge mellom i dagens annonselandskap, og hver og en av dem har sine styrker og svakheter. Sørg derfor for å skaffe en grunnleggende oversikt og sett deg ekstra godt inn i de alternativene du anser som mest egnet for å nå din målgruppe:

  • Bannerannonser/display annonser
  • Native annonser
  • Sosiale medier
  • Videokanaler
  • Google Adwords

Dårlig utnyttelse av trafikken

OK, så du har gjennomført en grundig planleggingsfase og dermed unngått fallgruve 1, 2 og 3. Forarbeidet vil gi deg et godt grunnlag for å generere trafikk til siden din, men hva nå?

Nettannonsen din har én oppgave, nemlig å gi deg relevante besøk til nettsiden. Derfra er det opp til deg å forvalte denne trafikken på best mulig måte, noe du gjør med en tilpasset landingsside.

Landingssiden bør sørge for at de nye besøkende slipper å lete seg frem til det du annonserte, men gjør det lett tilgjengelig for dem. Enten målet med landingssiden er konvertering av leads eller at de besøkende skal foreta en bestilling, må landingssiden være tilpasset for å lede brukeren mot målet. Mye takket være smarttelefonen har vi mennesker nå dårligere fokuseringsevne enn en gullfisk. Bruk derfor tiden effektivt til å guide dine besøkende til målet.

Les mer: Design av effektive landingssider.

Gi blaffen i å måle effekten underveis

Som nevnt over er en av de store fordelene med nettannonsering at vi kan måle effekt. Dersom du ikke måler effekten av annonsen din underveis i kampanjen, vil du heller ikke kunne gjøre de små endringene som kan løfte annonsen din fra dårlig til bra, eller fra bra til kanonbra.

Følger du med på annonsens resultater underveis, vil du i større grad kunne ta kvalifiserte avgjørelser for å styre annonsene i henhold til satte mål.

A/B testing lar deg se hvilke endringer i annonsen som gir best respons. Husk at det til syvende og sist ikke er antall klikk, men antall konverteringer/bestillinger som avgjør hva som fungerer best. Gir én av annonsene i testen god klikkrate, men lav konvertering - mens en annen annonse gir lavere klikkrate og bedre konvertering - kan dette indikere at sistnevnte treffer målgruppen bedre. Det kan også være at landingssiden bør justeres.

Les også: Native annonsering - Fra katastrofe til kjempesuksess på én dag


Oppsummert må vi som markedsførere tilpasse oss endringer i kjøpsatferden hos målgruppen for å lykkes med nettannonseringen. Med en bevisst strategi, klarer vi å fange opp den mest engasjerte annonsetrafikken, noe som igjen øker mulighetene for en bedre ROI på annonsebudsjettet.

Lykke til!

 Gratis eBok - En praktisk Guide til Markedsplanlegginhg i b2b

Geir Andreas Vigre Kirkeberg's photo

Av: Geir Andreas Vigre Kirkeberg

Andreas jobbet som digitalrådgiver i Markedspartner. Han har bachelor i internasjonal markedsføring fra BI og Leeds Metropolitan University, og en master of management med fordypning i markedsføring fra Queensland University of Technology.