Bærekraftig markedsføring: Nøkkelen til framtida

Person som spiser sandwich og drikker grønn juice

I en verden der forbrukerne blir stadig mer bevisste på miljø og samfunnsansvar blir bærekraftig markedsføring mer enn bare en trend. Det blir en nødvendighet for virksomheter som ønsker å være relevante og konkurransedyktige.  

Last ned gratis e-bok: Skap resultater med inbound marketing

Med FNs bærekraftsmål som globalt kompass (se nedenfor), har store selskaper vist hvordan bærekraft kan integreres i markedsføringsstrategiene for å skape verdier som forbrukerne kan kjenne seg igjen i. La oss se hvordan disse selskapene benytter bærekraftig markedsføring for å forme framtidas forretninger. 

Bærekraftig markedsføring: Mer enn grønnvasking 

 I kjernen av bærekraftig markedsføring ligger autentisiteten og et ekte engasjement for miljømessige og sosiale verdier. Det handler om å skape en genuin forbindelse med forbrukerne ved å vise hvordan produkter og tjenester bidrar positivt til verden. Og da må det være noe reelt i bunnen. Grønnvasking, heter det, når selskaper maler et tynt lag ferniss av miljøengasjement. Oljeselskaper som markedsfører at de er «klar for renere energi» blir fort avslørt og kanskje ledd ut. Akkurat som den store nettbutikken som pakket varer i plast. Individuelt. Og sendte dem over halve kloden. Plutselig ble det vanskelig å profilere seg med at man «contribute toward a more sustainable future.»  

Så hvordan markedsfører ledende selskaper bærekraft i praksis? 

IKEA: Å forme et bærekraftig hjem 

Kvinne på IKEA

IKEA har gjort bærekraft til en grunnleggende del av merkevareidentiteten sin. Gjennom markedsføring formidler IKEA ikke bare produktenes verdi, men også hvordan de bidrar til en bærekraftig livsstil. Fra å framheve møbler laget av resirkulerte materialer til å vise hvordan solcellepaneler kan redusere karbonavtrykket i hjemmet, snakker IKEA direkte til forbrukernes ønske om å gjøre positive valg for miljøet. 

Markedsføringstiltak som Buy Back and Resell-programmet, der kunder kan selge brukte møbler tilbake til IKEA, viser et ekte engasjement for sirkulær økonomi og er med på å redusere avfall. Ved å ta inn dette i markedsføringskampanjene, fremstår IKEA litt mindre som en ren møbelforhandler, og litt mer som en partner i kundenes reise mot et bærekraftig liv. 

Beyond Meat: Viser vei med plantebasert innovasjon 

Plantebasert burger

Beyond Meat framstiller plantebasert mat som erstatning for kjøtt. De har en litt annen, men også effektiv, tilnærming til bærekraftig markedsføring. Ved å fokusere på de miljømessige fordelene ved plantebasert kosthold, appellerer Beyond Meat til en bred gruppe av forbrukere, fra miljøbevisste til de som søker sunnere matvalg. 

Markedsføringsbudskapet til Beyond Meat er kraftfullt fordi det knytter produktene direkte til globale utfordringer som klimaendringer, ressursknapphet og dyrevelferd. Ved å bruke data og fakta til å belyse de positive effektene av å velge plantebasert, bygger Beyond Meat en fortelling som er både informativ og inspirerende. 

Vi må ikke forstås dithen at vi går god for alt IKEA eller Beyond Meat gjør, men vi ønsker å peke på forhold der det faktisk er samsvar mellom produksjon og markedsføring. 

Integrering av FNs bærekraftsmål i markedsføringen 

Det som skiller selskaper som IKEA og Beyond Meat fra mengden, er evnen til å integrere FNs bærekraftsmål inn i markedsføringsstrategien på måter som stemmer med forbrukernes verdier og ønsker. Ved å kommunisere hvordan produkter og initiativer bidrar til mål som ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12) og klimatiltak (mål 13), posisjonerer disse selskapene seg som ledere i bærekraftig utvikling. 

FN bærekraftmål 

Inbound marketing som ledd i bærekraftig markedsføring 

Inbound marketing handler om å tiltrekke seg dem som er interessert, framfor å forstyrre dem som ikke er det. Det handler om å være nyttig og informativ. 

Å produsere verdifullt, informativt innhold som opplyser forbrukere om bærekraftige praksiser og produkters livssyklus bidrar til økt bevissthet og ansvarlig forbruk. Dette kan inkludere alt fra blogginnlegg og videoer til interaktive infografikker som fremmer en mer bærekraftig livsstil. 

 Inbound marketing fokuserer på digitalt innhold og online-interaksjoner. Dette reduserer behovet for fysiske materialer som papir og plast, som ofte brukes i tradisjonell markedsføring (f.eks., brosjyrer, plakater). Dette bidrar til mindre avfall og reduserer virksomhetens karbonavtrykk. 

Ved å bruke data og analyser lar inbound marketing bedrifter skreddersy og målrette budskapet mot spesifikke segmenter av publikummet som aktivt søker informasjon eller løsninger. Dette fører til mer effektiv bruk av ressurser, ettersom markedsføringsbudsjettet brukes på å engasjere med personer som allerede er interessert, i stedet for å spre budskapet bredt og håpe på respons. 

Les mer om Inbound Marketing her. 

Bærekraftig markedsføring som konkurransefortrinn 

I en tid hvor forbrukere i økende grad velger merkevarer basert på sosial og miljømessig påvirkning, er bærekraftig markedsføring ikke lenger bare et "nice to have"-element, men et kritisk konkurransefortrinn. «Need to have».   

Eksemplene IKEA og Beyond Meat er bare to eksempler som illustrerer hvordan autentisk og målrettet bærekraftig markedsføring kan bygge relasjoner til forbrukerne, stimulere innovasjon og drive forretningsvekst.  

Ved å ta lærdom fra disse, kan andre selskaper også sette bærekraft i fokus for alt de gjør, og dermed kunne markedsføre med rak rygg, uten å bli beskyldt for grønnvasking eller noen skjult agenda. Så tar vi alle et lite skritt nærmere en bærekraftig og rettferdig verden. 

Last ned gratis e-bok: Skap resultater med inbound marketing

Steffen Fjærvik's photo

Av: Steffen Fjærvik

Steffen er rådgiver for kommunikasjon og innhold i Markedspartner. Han er utdannet journalist og har jobbet i en årrekke som reporter, vaktsjef, leder og redaktør i NRK og Sarpsborg Arbeiderblad/TV Østfold i tillegg til Institutt for Journalistikk.