Native annonsering vs. bannerannonser

Native annonsering vs. bannerannonser -737025-edited.jpg

 

Hva er native annonsering, hvordan fungerer det og hva er fordelene? I denne artikkelen kan du lese mer om hva som skiller native annonsering fra tradisjonelle bannerannonser, samt lære hvorfor dette formatet er godt egnet for optimalisering underveis i en pågående kampanje.

Hva er native annonsering?

Native annonsering er betalt innhold som er kledd i publikasjonens drakt. Annonsen er gjerne utformet slik at den ser ut som redaksjonelt innhold, og går ofte mer eller mindre i ett med det øvrige innhold på nettstedet hvor den vises. Denne måten å annonsere på er en klar motsetning til tradisjonelle bannerannonser, som skal kjempe om oppmerksomheten og nærmest tvinge brukeren til å klikke.

Last ned gratis e-bok: Hvordan lykkes med content marketing

Banner blindness

I de rette mediene vil annonseinnhold som ser mer ut som redaksjonelt innhold ha langt bedre klikkrate enn tradisjonelle bannere. De fleste av oss ignorerer i stadig større grad bannere som skriker etter oppmerksomheten vår. Native annonsering blir ikke ignorert i samme grad, fordi annonsen er utformet for å passe inn blant sidens øvrige redaksjonelle innhold, som vi jo i utgangspunktet er interessert i å lese. Selv om native annonsebannere er (og skal være) tydelig merket med «Annonse», vil budskapet - dersom det er relevant for oss - ofte passere under radaren for vårt stadig mer velutviklede interne bannerfilter. 

Relevans, relevans og relevans

En fordel med, eller kanskje en positiv bieffekt av, native annonser, er at de tvinger frem behovet for relevans mellom annonseutforming, forventninger som gis i annonsen, og mediet det annonseres i. En godt utformet native annonse har relevant budskap for målgruppen, den frister de som er i modus for å klikke, og skaper riktige forventninger til hva som møter den som klikker seg fra annonsen til landingssiden.

Måle, analysere og optimalisere underveis

Uansett om du velger tradisjonelle bannerannonser eller native annonser på web, er det viktig at du ikke anser arbeidet som ferdig når annonsen er laget og annonsevisningene er i gang. Det er gjerne nå selve jobben starter - i form av måling, analysering og optimalisering.

Når vi måler og analyserer annonsering på nett er det flere beregninger som er aktuelle. Noen av målingene er direkte knyttet til annonsen, mens andre målinger påvirkes av budskapet i annonsen og forventningene det skaper til landingssiden.

Dette er tingene det er vanligst å måle og analysere i forbindelse med annonsering på web:

- Klikkfrekvens (CTR)

Hvor mange klikk får annonsen din? Dersom du betaler per visning, ønsker du flest mulig klikk. Klikkfrekvensen forteller deg hvor godt annonsen konverterer fra visninger til klikk.

Eks: 100 klikk fra 10 000 visninger = 0,01 eller 1 % CTR.

- Konverteringsrate (CR)

Hvor mange av de som klikker på annonsen konverterer på landingssiden? En konvertering er en handling du har lagt opp til at den besøkende skal utføre siden din, for eksempel bestille noe, eller laste ned noe. Konverteringsraten forteller deg hvor godt landingssiden din fungerer. Husk at forventningene til det du tilbyr på landingssiden settes allerede i annonsen som fører brukeren dit.

Eks: 10 bestillinger eller nedlastinger fra 100 klikk = 0,1 eller 10 % CR.

- Pris per konvertering (CPA)

Hva betaler du for per konvertering? Til slutt er dette gjerne det viktigste måltallet for annonseringen. Husk å ta stilling til om det kun er annonsekostnadene som skal inngå i beregningene, eller om også annonseproduksjon og løpende oppfølging skal regnes med.

Eks: 15 000 kr av budsjettet er brukt, 120 nedlastinger av e-bok = CPA på 125 kr.

Når du begynner å følge med på de ulike måleparametrene, ser du fort om det er behov for å optimalisere annonsen, og hvor du bør gjøre justeringer.

Dynamiske maler gjør optimalisering enklere

Tenk deg at du har en tradisjonell bannerkampanje med 15 ulike bannerformater; smale og brede, stående og liggende. Da har du en temmelig stor Photoshop-jobb foran deg dersom du finner ut at du vil teste en annen ordlyd i annonsen, eller justere litt på utseendet for samtlige bannere. Og hva om du har tre ulike annonsevarianter i 20 ulike banner? Det er 60 bannere som skal fikses på! Den jobben vil garantert gå ut over din CPA.

Sørg for at du velger et annonseformat til native annonsering som er enkelt og raskt å redigere. Et tips er å bruke en dynamisk annonsemal hvor du enkelt kan justere tekst, bilde og utseende uten å åpne Photoshop. Dette gjør at du kan få endringene dine live mye raskere, testing blir enklere – og du kan i langt større grad justere annonsene etter dagsaktuelle nyheter, dersom det er relevant på det nettstedet hvor du annonserer.

Lær av våre feil

Les gjerne blogginnlegget Native annonsering: Fra katastrofe til kjempesuksess på én dag. Der ser du et eksempel på en native annonse, og ikke minst hvordan vi gikk fram for å optimalisere vår annonse fra en dårlig start til å gi resultater som langt overgikk våre egne forventninger. 
Last ned gratis e-bok Hvordan lykkes med content marketing

Jonas Bjørnstad's photo

Av: Jonas Bjørnstad

Som COO i Markedspartner har Jonas det overordnede ansvaret for selskapets leveranseprosesser. Han har bred erfaring med digital markedsføring, og brenner for effektiv utnyttelse av digitale verktøy og kanaler.