Du kan ikke kjøpe det, og du kan heller ikke få det gratis. Tillit er noe du må fortjene.