Dagens arbeidsmarked preges av lav arbeidsledighet og høy sysselsettingsgrad. Nordmenn tar stadig høyere utdanning, og arbeidstakere bytter selskaper og sektorer oftere enn før. Samfunnsendring skjer stadig raskere, med digitalisering i front – dette gjør at det det blir vanskeligere å tiltrekke seg de rette kandidatene, og at det blir et større behov for effektivisering av rekrutteringsprosessen.