Har virksomhetens risikoprofil endret seg siden forrige årsskifte?

Har_virksomhetens_risikoprofil_endret_seg_siden_forrige_aarsskifte

Endringer som omorganisering, nye leverandører, nye eiere eller tilgang/frafall av konkurrenter gir nye muligheter, men introduserer nesten alltid nye risikoer. Gjør en vurdering for virksomheten du styrer – det vil sette deg i stand til å utnytte mulighetene, samtidig som du har kontroll på risikoen i det nye året.

History will teach us nothing, synger Sting, og vi kan på mange måter være enige om at gårsdagens løsninger og problemstillinger ikke nødvendigvis er relevante for morgendagen. Men når jeg her tar til orde for å se litt i bakspeilet før man planlegger neste år, handler det om å få med seg hva som har endret premissene for drift og styring av virksomheten du er satt til å lede.

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0

Nye kolleger

En ny kollega ønskes velkommen med forventninger om faglig, markedsmessig og økonomisk oppside for selskapet. Dette er mulighetene. Men risikoene, da – er de kartlagt og under kontroll?

Adganger, tilganger og fullmakter er typiske områder der feilkommunikasjon kan oppstå, og sårbarheter eksponeres, helt uten den nyansattes medvirkning eller forsett.

Mangelfull opplæring kan gi kritiske feil, og det er mange som smertelig har erfart at man går ut og representerer bedriften i viktige settinger, men ikke helt har forstått, eller blitt drillet i, hva som skal kommuniseres.

En kontroversiell ansettelse, der eksempelvis en konkurrent har mistet en av sine viktigste medarbeidere, betyr endringer i maktforhold og kan forrykke balansen i markedet. Hva den forsmådde konkurrenten gjør, eller ikke gjør, kan ha stor betydning for selskapet ditt. Gir det nye muligheter du må være forberedt på å utnytte, eller følger det risikoer med som du må ha kontroll på?

Nye hendelser

Hvordan skal du som leder ev et alpinanlegg vurdere risikoen for grønn vinter? Eller har virksomheten din landet en kontrakt med en aktør innenfor kritisk infrastruktur?

Nye leverandører kan være eksponert for trusler du ikke har vært vant til å håndtere tidligere, og konkurrenter kan styrke seg gjennom oppkjøp, eller din egen oppkjøpsstrategi kan ha feilet.

Ny teknologi, oppkjøp, konkurser, nye aktører, konsolidering blant leverandørene, endrede rammevilkår og miljø i endring er noen andre faktorer som spiller inn i vurderingen for neste år.

Nye venner

En kontrakt er vunnet i et fremmed land, og bedriften ser på dette som en døråpner for et nytt marked i et land med kulturelle, religiøse eller politiske forhold vesentlig forskjellig fra Norge. Hvordan påvirker dette risikobildet? Både personell og omdømme vil kunne være eksponert for nye trusler, og virksomhetens økonomi kan nå direkte påvirkes av utenrikspolitiske forhold.

Vi har i det senere også erfart at hendelser her i Norge, eller vår tilslutning/fordømmelse av regimer eller hendelser, gir utfordringer for norsk næringsliv i fremmede land. Sikkerhet og omdømme må kunne håndteres når slikt oppstår.

Nye skurker

Nettkriminaliteten kjenner ingen landegrenser. Aktørene har meget høy kompetanse, og de utvikler nye metoder kontinuerlig. Det som så ut som unødvendig sikkerhetshysteri ett år tilbake, kan nå være høyst relevant for virksomheten din. Avveiningen går gjerne mellom tilgjengelighet og sikkerhet. Kanskje er det nå ingen vei utenom tofaktoridentifikasjon for tjenesten du tilbyr. Kanskje må du etablere Bank-ID for dine påloggings- eller betalingsløsninger.

Nye risikoanalyser

Du trenger hverken nye, dyre systemer eller kostbare konsulenter til å vurdere om risikobildet for virksomheten er endret i løpet av året som er gått. Du er selv den viktigste kilden til denne kunnskapen. Et blikk på hva man holder på med, og en evaluering av hva som har vært gjort, og hvilke resultater det har skapt, er det beste startpunktet for å vurdere risikoene du kan stå overfor neste år.

Revider dine analyser basert på det som har skjedd i år, og bruk de kildene som har kommet til gjennom året for input til analysen. 

Vi kan uansett ikke lene oss på analysen fra i fjor. Det eneste vi kan være helt sikre på, er at risikobildet har endret seg. Om risikoen større eller mindre enn for ett år siden er det opp til deg å vurdere.

Last ned gratis e-bok:  Digital endringsledelse 2.0 - for toppledere og markedsdirektører

Temaer:

risiko
Frode Lien Otnes's photo

Av: Frode Lien Otnes

Gjesteblogger Frode Lien Otnes er tidligere direktør i F24, nå Adm.dir i Headshed AS.