Digitalisering kan snu konkurransesituasjonen helt rundt. Buzz-ordet er «digital disrupsjon» og handler om hvordan digitale virkemidler endrer spillereglene.