Slik er HubSpot sin nye prismodell

Slik er HubSpot sin nye prismodell

HubSpot har endret prismodellen for nye kunder fra 5. mars 2024. Den viktigste endringen er at prisene nå i stor grad baseres på antall brukere. Alle som kjøper HubSpot vil fra nå av omfattes av den nye prismodellen.

Vil du vite hvordan markedsavdelingen i Markedspartner jobber med HubSpot? Bli  med på gratis webinar 19. mars! 

Eksisterende kunder vil imidlertid fortsette på den «gamle» prismodellen en stund til. Når de senere skal flyttes over til den nye prismodellen, lover HubSpot at første faktura ikke skal øke mer enn 5 prosent. For noen vil regningen også bli lavere.

Funksjonaliteten i HubSpot er som før delt inn i seks hubber (moduler) fordelt på tilgangsnivåer: Free (gratis), Starter, Professional og Enterprise. Du kan fritt kombinere disse, for eksempel ved å sette sammen en pakke med Marketing Hub Professional, Sales Hub Enterprise og Service Hub Starter.

Den viktigste nyheten er at antallet personer som skal bruke HubSpot (seats) nå er en viktigere del av prismodellen, sammen med hubber og tilgangsnivåer.

Les mer om hvordan HubSpot fungerer her

Her er de viktigste endringene i prismodellen du må kjenne til:

  • Grunnkostnader og minimum antall brukere fjernes fra Sales Hub og Service Hub. Det betyr at det blir billigere for små selskaper å komme i gang med disse, siden du kan starte med bare en eller noen få brukertilganger. Tidligere måtte du kjøpe minst fem.
  • Det er introdusert en ny tilgangstype, «Core Seat», som gir tilgang til alle funksjoner som er inkludert i abonnementet. Alle som skal jobbe aktivt i HubSpot vil fremover trenge enten et «Core Seat», et «Sales Seat» eller et «Service Seat». De to sistnevnte beholdes som før, og gjelder bare Professional og Enterprise-lisenser
  • Du kan legge til et ubegrenset antall brukere som ikke trenger redigeringstilgang i HubSpot, såkalte «View-Only Seats». Disse kan ikke gjøre endringer i HubSpot, men kan se alt. Disse brukertilgangene kan være nyttige for dem som først og fremst
  • Starter-produktene er forenklet. Du betaler nå bare per brukertilgang, og det finnes bare én tilgangstype i Starter: «Core Seat».
  • Det innføres en maksimumsgrense på fem bruker med redigeringstilgang (Core seats) i gratisversjonen av HubSpot. Det vil imidlertid være mulig å legge til et ubegrenset antall «View-Only Seats» også i gratisversjonen.

Det vil altså som før finnes egne brukertilganger til Sales Hub og Service Hub for Professional og Enterprise («Sales Seat» og «Service Seat»). Sales Seats og Service Seats inkluderer alt som er tilgjengelig for Core Seats, pluss ekstra salgs- og servicefunksjoner. Disse anbefales for alle salgs- eller kundeserviceansatte, inkludert salgssjefer, salgsstøtte, kundebehandlere, kundeansvarlige, forretningsutviklere osv., som gir noe ekstra funksjonalitet for selgere og kundeservicemedarbeidere i disse hubbene.

Core Seats

Sales/Service Seats

Vedlikeholde data (Contacts, Companies, Deals, Tickets, Custom Objects)

Salgsprospektering

Administrere automatiserte prosesser og integrasjoner

Håndtere/delta i lead- og ticket-routing

Tilpasse CRM (properties, objects)

Bruke SLA-er og overlevering av tickets

Sette opp rapporter og dashboards

Opprette og administrere mål

Administrere innhold (nettsider, sosiale medier, betale annonser, markedsføringseposter)

Administrere og bruke ressurser som playbooks, dokumenter og maler

Administrere portal- og brukerinnstillinger

Bruke forcasting-funksjonaliteten

 

Denne listen er ikke fullstendig, og du kan finne en detaljert oversikt over all HubSpot-funksjonalitet som er tilgjengelig i de ulike pakkene her.

Vanskelig å orientere seg? Husk, det er ikke noe dyrere å kjøpe HubSpot via en norsk partner, som oss i Markedspartner. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å sette sammen en pakke som passer til deres behov

 

Knut Arild Vold's photo

Av: Knut Arild Vold

Knut Arild har vært markedssjef i Markedspartner siden 2022. Før han kom til Markedspartner jobbet han med innhold og markedsføring i ulike roller i HR-tech-selskapet Simployer. Knut Arild har også bakgrunn som journalist i NRK, Radio Norge og Egmont.