Enkle grep for et mer lesbart språk

Svart hvitt bilde av mann som leser et dokument

Skriver du som en departementsansatt på 50-tallet uten at du er klar over det selv? Da kan det hende du har gått i kansellistilfellen. Kansellistil er en skrivestil med stive ord og utrykk i tekstene dine. Slike kanselliord skaper kun unødvendig avstand mellom avsender og mottaker. Å kutte disse ordene er en viktig språkvask du enkelt kan gjøre selv. Kvitter du deg med disse uvanene, får du et språk som er lettere å lese.

Last ned gratis e-bok: Hvordan lykkes med content marketing

Noen kjennetegn på kansellistil er:

 

 • Lange og kompliserte setninger med mange innskudd
 • Upersonlige uttrykksmåter (man, en)
 • Substantivtunge setninger
 • Partisippformer (foreliggende, beliggende, hjemmehørende, gjeldende)
 • Innskutte komplekse ledd
 • Enkel bestemmelse (denne bok, dette dokument)
 • Stive og foreldede ord og uttrykk

Å skrive på denne måten gjør teksten din tung og upersonlig. Tenk på hvem som skal lese det du skriver. Få frem meningsbærende innhold tidlig og ikke la språket stå i veien for innholdet.

Hvordan kan jeg unngå kansellistil?

 

 • Bruk bestemt form (denne dagen istedenfor denne dag.)
 • Unngå for lange setninger
 • Vær personlig, ikke bruk man og en for ofte
 • Ikke få substantivsyke. Verb er alltid bra, da gjøres det noe. (ikke si «været preges av regn», si «det regner».)
 • Ikke bruk stivt og oppstyltet språk. (I stedet for «det foreliggende dokument» kan du skrive «dette dokumentet».)
 • Vær nøye med ordvalget. Hvis du bruker faguttrykk, må du forklare dem eller legge ved en ordliste. Forsøk å unngå foreldede og «støvete» ord og uttrykk.

Det er mange som tror at godt språk er komplisert språk, det er faktisk helt motsatt. Jo høyere opp du kommer i det juridiske systemet – jo bedre blir språket. Vil du lese presis, god norsk, bør du lese høyesterettsdommer. Dommerne i Høyesterett skriver akkurat det de mener og har ikke behov for å pynte på språket for å få frem poenger.

Sjekkliste for et mer lesbart språk

 1. Hvem skriver du til?
 2. Hvorfor skriver du teksten?
 3. Skriv kort og godt. Fjern overflødig informasjon mottakeren ikke har bruk for
 4. Lag en overskrift som forteller hva teksten handler om
 5. Kom med den viktigste informasjonen først
 6. Del teksten inn i avsnitt og bruk mellomtitler
 7. Ikke skriv for lange og kompliserte setninger og si en ting om gangen
 8. Ikke anta at mottaker vet det samme som deg, forklar
 9. Igjen, unngå substantivsjuke
 10. Vær personlig
 11. Unngå fyllord og unødvendige presiseringer
 12. Alltid les korrektur

Følger du disse rådene, får du et klart og tydelig språk som er enkelt å lese. Når det gjelder markedsføring er klarspråk utvilsomt den beste skrivemåten. Klarspråk vil si korrekt, klart og brukertilpasset språk. Klarspråk er det motsatte av kansellistil, og handler først og fremst om å velge et språk som kommer leserne til gode. For at kommunikasjonen skal være vellykket er det aller viktigste at mottakeren forstår det avsenderen prøver å formidle.

Last ned gratis e-bok Hvordan lykkes med content marketing

Steffen Fjærvik's photo

Av: Steffen Fjærvik

Steffen er rådgiver for kommunikasjon og innhold i Markedspartner. Han er utdannet journalist og har jobbet i en årrekke som reporter, vaktsjef, leder og redaktør i NRK og Sarpsborg Arbeiderblad/TV Østfold i tillegg til Institutt for Journalistikk.