AI i betalt søk: en game changer

AI i betalt søk: en game changer

Kunstig intelligens (AI) er blitt en kraftig alliert for markedsførere, og har drastisk endret måten vi nærmer oss betalt søksannonsering på. AI har gjort det mulig å ha en mer effektiv og målrettet tilnærming til betalt søk, med blant annet smarte algoritmer og maskinlæring, og det er mange flere spennende muligheter i horisonten. La oss dykke ned i hvordan AI har påvirket betalt søk, og utforske noen spennende spådommer for fremtiden.

Smartere annonser

AI har innført en ny grad av effektivitet i digital annonsering. Nå kan annonser tilpasses individuelle brukere basert på deres atferd, preferanser og tidligere interaksjoner. Dette resulterer i mer relevante annonser, øker sjansene for konvertering og gir bedre avkastning på investeringen (ROAS) for annonsører. 

Automatisering og optimalisering

En av de mest betydningsfulle endringene AI har brakt til betalt søk er automatiseringen av kampanjeoptimalisering. Med AI-drevne verktøy kan oppgavene rundt nøkkelord, bud og annonseinnhold nå håndteres automatisk, slik at markedsførere kan fokusere mer på strategisk planlegging og kreativitet. Her finnes det mange muligheter, men det er fortsatt viktig å være kritisk til hvor mye kontroll du gir fra deg, og alltid kvalitetssikre alt som gjøres.

Les også: Har dere retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i jobben?

Prediktiv analyse

AI gjør det også mulig for markedsførere å forutsi søketrender og kundeatferd med høy nøyaktighet. Dette gir annonsører muligheten til å tilpasse seg markedsendringer raskere og justere kampanjestrategien for å møte kundenes behov.

Fremtiden for betalt søk: Demand Gen og Performance Max

Mens AI fortsetter å utvikle seg, ser vi allerede spennende trender som vil forme fremtiden for betalt søk.

Performance Max

Performance Max representerer en ny tilnærming til betalt søk som er helt AI-drevet. Denne teknologien vil tillate annonsører å optimalisere kampanjer i sanntid, justere bud, nøkkelord og annonseinnhold innen millisekunder for å sikre de beste resultatene. Dette vil føre til forbedrede annonseplasseringer, høyere klikkfrekvenser og lavere kostnader per konvertering. Performance Max er orientert rundt brukeren, fremfor plassering. Det vil si at i stedet for å annonsere isolert i Googles plasseringer, kan man nå legge en helhetlig strategi, som vil følge brukeren på kryss av plasseringer, og dermed øke konverteringsraten.

Demand Gen: bred målretting

Demand Gen, eller Demand Generation, er Googles nyeste kampanjetype. Den bygger på en strategi som bruker AI for å identifisere potensielle kunder som ikke nødvendigvis har startet et søk en gang. Ved å analysere brukeratferd og data kan AI forutsi hvilke brukere som sannsynligvis vil være interessert i et produkt eller en tjeneste, og deretter målrette annonsering mot dem, før de uttrykker et behov. Dette åpner opp helt nye muligheter for å nå målgruppen før konkurrentene. Denne kampanjetypen kan ligne noe på Performance Max, men sikter seg inn på brukere som er midt i trakten, og dermed ikke er helt kjøpeklare ennå.

Les også: Hvordan lage innhold tilpasset de ulike fasene i kjøpsreisen

Mine spådommer for fremtiden

Et par ting jeg tror kommer til å skje på AI og søksannonserings-fronten i nærmeste fremtid. 

Utviklingen av betalt søk

I de kommende årene vil betalt søk sannsynligvis bli enda mer integrert med AI på flere nivåer. Dette inkluderer forbedret personalisering av annonser, mer presis prediktiv analyse og mer fokus på AI-drevne kampanjetyper som Demand Gen og Performance Max. Muligheten for at noen av dagens kampanjetyper vil utgå til fordel for AI-baserte kampanjetyper, er heller ikke helt fremmed.

Etiske overveielser og personvern

Jo større rolle AI spiller i betalt søk, jo viktigere vil etiske overveielser og personvern også bli. Annonsører må finne en balanse mellom å tilby skreddersydde opplevelser og respektere brukerens personvernpreferanser.

Økt fokus på måling og attribusjon

Fremtiden for betalt søk vil også innebære forbedrede måle- og attribusjonsmodeller. AI vil hjelpe markedsførere å få en bedre forståelse av den totale påvirkningen betalt søk har på hele kundereisen, fra bevissthet til konvertering.

AI har allerede revolusjonert betalt søk ved å gjøre det mer effektivt, målrettet og automatisert. Med fremveksten av teknologier som Performance Max og Demand Gen, kan vi forvente enda mer spennende utvikling i årene som kommer. Markedsførere som omfavner AI og følger med på disse trendene, vil være godt rustet for suksess i den stadig skiftende verdenen av digital annonsering.

Vil du få utført en gratis innholdanalyse på din nettside eller blogg? Klikk  her! 

 

Temaer:

annonsering AI søk
Mia Kristine Bitangisha's photo

Av: Mia Kristine Bitangisha

Mia jobber som performance-spesialist i Markedspartner og brenner for målbarhet, analyse, oppfølging og beslutninger basert på data. Mia er uteksaminert Digital Analytics Specialist fra IHM Business School i Gøteborg. Hun har gjennom studietiden fullført to praksisperioder innen digital markedsføring og digital analyse. Senere bygde hun videre på denne graden med fag fra Bond University