Hva er universell utforming på web og hvorfor må du forholde deg til det?

Hånd berører blindeskrift

Universell utforming av dine nettsider er ikke bare bra for businessen, det er også et lovkrav. Vi kan si at universell utforming er helt nødvendig for noen, men bra for oss alle.

Hva er universell utforming og hvem har nytte av det?

Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (Kilde: sln.no.)

Kort sagt skal flest mulig ha tilgang til mest mulig av samfunnet.  

På web handler dette om å skape gode brukeropplevelser for alle. Det gjelder ulik funksjonsevne, men det gjelder også ulike brukssituasjoner. Jeg skal gi deg noen eksempler på begge. 

Med lav kontrast mellom tekst og bakgrunn, vil en besøkende med nedsatt syn få utfordringer med å oppfatte innholdet. 

Men lav kontrast vil også bli en utfordring for deg, når du står utendørs i sterkt sollys og skal finne en adresse på mobilen mens du er stresset for å rekke et møte. Tilstrekkelig kontrast vil dermed gi en bedre brukeropplevelse. 

En video hvor en stemme forklarer noe om et tema eller produkt, vil raskt miste verdifull informasjon hos en person med nedsatt hørsel. Men den vil også miste mye av innholdet for meg, når jeg foretrekker å se videoer uten lyd for ikke å forstyrre omgivelsene mine. 

Er videoen tekstet er dette null problem, men er den ikke tekstet forsvinner jeg umiddelbart videre til innhold som er bedre tilrettelagt. Og dette er altså helt uavhengig av min hørselsevne!  

Ved å tilrettelegge for universell utforming, gir du flere besøkende mulighet til å få med seg hva din bedrift kan tilby. 

Les også: Websuksess krever kontinuerlig fokus på budskap, data og UX  

Derfor angår dette deg

I Norge har vi regelverk for minimumskrav til nettsider. Helt siden 2014 har denne vært gjeldende for nye nettsider, men fra 1. januar 2021 ble dette også gjeldende for eksisterende nettsider.  

Regelverket for nettsider følger den internasjonale standarden WCAG 2.0. I tillegg er det greit å vite at et utvidet regelverk er planlagt som en del av norsk lov fra 2022. Tilsynet for universell utforming av ikt (uutilsynet) fører tilsyn med ulike virksomheters nettsider. Dersom det dekkes avvik/brudd på regelverket, vil det føre til pålegg om retting, og eventuelt tvangsmulkt (dagsbøter). 

Selv om din bedrifts nettside forholder seg til en avgrenset målgruppe eller kundegruppe, gjelder dette også for B2B. Unntak kan være avgrensede systemer, som for eksempel intranett.  

Ulike måter å se det på

Universell utforming er et omfattende fagfelt, og det kan være lett å oppfatte dette som en rekke strenge regler.  

En annen måte å se det på, er at dette er nyttige tilpasninger som sikrer gode brukeropplevelser. La oss se på noen eksempler på dette også:  

Bilder og illustrasjoner på web er effektfulle virkemidler, men ikke for brukere som har slått av bildevisning eller ikke kan se bildene. Ved å inkludere alternative bildetekster (alt-tekster) vil innholdet bli beskrevet også for de som ikke ser bildene (søkemotorer inkludert).

Videre er muligheten til å navigere i innholdet på nettsiden viktig. Det skal være mulig å bevege seg rundt ved kun å bruke tastaturet. Du kan teste dette selv ved å benytte Tab-knappen. Er det mulig å finne frem til kontaktsiden deres på denne måten? Hvis ikke kan dere ha behov for å tilrettelegge bedre.

Les også: 10 bud for brukeropplevelse på nett som du bare må følge

Hva sier lovene?

Forskriften inneholder 61 kriterier, hvor 35 av disse er minimumskrav. En beskrivelse av disse kan du lese hos UU-tilsynet.

Mine tips til deg

For din bedrifts eksisterende nettside, anbefaler jeg å starte med å ta en gjennomgang av nettsiden for å avklare hvilke behov for oppgraderinger som finnes for å samsvare med regelverket.

Dette kan dere gjøre selv med verktøy som WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, eller få webleverandøren deres, eller et annet byrå til å utføre for dere. Med en slik oversikt er det lettere å planlegge videre implementering.

Når din bedrift skal utarbeide en ny nettside, sørg for at universell utforming blir en del av leveransen. Og at det planlegges for dette fra start, som en del av helheten.

Vil du vite mer, anbefaler jeg å ta en titt på uutilsynets løsningsforslag for nettsider.

Gratis e-Bok  4 steg til en mer selgende web  Gjør weben din til en kundemagnet

Elise Hofmo's photo

Av: Elise Hofmo

Elise Hofmo var fagleder for brukeropplevelse og design i Markedspartner og er utdannet med Bachelor i Visuell Kommunikasjon på Høgskolen i Buskerud.