På den digitale konferansen "Ikke vær redd for 2022" holdt jeg et foredrag om de viktigste B2B-trendene for 2022 og det neste tiåret. Trendene er tydelige for de B2B merkevarene som ønsker å skape langsiktig vekst. De må jobbe med bærekraftig merkevareposisjonering, ha en god og langsiktig innholdsplan samt segmentere bredt. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på det jeg mener er tre tydelige trender.