1. januar i år trådte den nye sikkerhetsloven i kraft. Den utvider styrets ansvar for hvilke beslutninger som tas og konsekvensene av dem.