Kjøpe HubSpot? Slik velger du den beste leverandøren

I denne artikkelen skal jeg gå gjennom hva som er viktig å tenke på når du skal velge HubSpot-partner, slik at du har de beste forutsetningene for å ta riktig beslutning.

Her er mine tips til hvordan du går frem for å kjøpe HubSpot via en norsk partner – som er smart om du ønsker norskspråklig support i etableringsfasen. «Bukken til havresekken», tenker du kanskje. Men etter å ha jobbet med HubSpot i flere år, hos to forskjellige HubSpot-partnere, har jeg nok grunnlag til å gi deg noen objektive råd.

For det første: Hvorfor i all verden kjøpe via en partner?

Har du bestemt deg for å kjøpe HubSpot, er det lurt å kjøpe via en partner. Hvorfor? Fordi du får mer for pengene: Prisen er den samme som om du skulle kjøpt direkte fra HubSpot, men du vil få support i etableringsfasen fra en lokal partner som kjenner ditt marked, dine rammevilkår (les: GDPR) og som snakker ditt språk.

Kanskje du også ønsker å kjøpe tjenester for å komplettere den kompetansen du ikke har i egen virksomhet, eller som det er knapp tilgang på av kapasitetsårsaker – det er den andre grunnen til at du bør kjøpe via en partner. De kjenner løsningen din, har vært med fra starten og kan bistå både strategisk og operativt.   

Uansett hvilken partner du velger – ta deg god tid. HubSpot er for mange en betydelig investering, men også en lønnsom investering, dersom du gjør det riktig. I denne artikkelen skal jeg gå gjennom hva som er viktig å tenke på når du skal velge HubSpot-partner, slik at du har de beste forutsetningene for å ta riktig beslutning.

1. Se etter en strategisk partner, ikke bare en leverandør

I dag finnes det i skrivende stund 41 HubSpot-partnere i Norge. Selv om alle leverer programvaren, har de litt ulik profil, jobber noe forskjellig og har en egen portefølje av tjenester. Noen er rene «inbound-byråer», mens andre jobber med et bredere nedslagsfelt.

Noen av disse er rene tjenesteleverandører, mens andre jobber partner- og retainerbasert og legger opp til at dere skal jobbe sammen over tid for å nå ønskede resultater. Sistnevnte vil i større grad følge opp resultatene av satsningen og kontinuerlig komme med forbedringsforslag. De vil i mindre grad være opptatt av å utføre forhåndsbestemte tiltak, men legger ressurser og arbeidsoppgavene der de opplever å få resultater.    

I de fleste samarbeid ønsker du noen som tør å utfordre, og det er særlig viktig i denne typen forhold. HubSpot er et komplekst verktøy med mange muligheter, og det er stor verdi i en partner som har kompetanse og erfaring og kan si fra når du er på feil spor.

Når du innleder en dialogen med ulike HubSpot-partnerne, merker du raskt om de forstår virksomhetens utfordringer og muligheter. Rådgiverne bør kunne vise til et bredt erfaringsgrunnlag og evne å jobbe strategisk med komplekse problemstillinger.

HubSpot-partneren skal kunne presentere en langsiktig strategisk plan, men samtidig foreslå kortsiktige metoder for å oppnå ønskede resultater. Samtidig er det et pluss om de kan vise til noen grep for å plukke lavthengende frukter. Det beviser at de forstår virksomheten din og har gjort hjemmeleksen sin.

Avslutningsvis skal du få skissert et løsningsforslag som angir omfang og fremdriftsplan. Jeg anbefaler at denne planen tilrettelegger for løpende justeringer.

2. Undersøk partnerens egne resultater, og hvilken kompetanse de har tilgjengelig

Få en pekepinn på om partnerne oppnår gode resultater av sin egen markedsføring og hvor solid bedriften er ved å søke dem opp på proff.no eller purehelp.no. Sjekk omsetning og resultat og hvor lenge leverandøren har eksistert.

Undersøk hvor lenge byrået har jobbet med HubSpot og hvilket partnernivå de har ved å sjekke HubSpots oversikt. (Partnernivået styres av to parametere: Hvor mange HubSpot-lisenser partneren har solgt og hvor mange HubSpot-kunder de forvalter kontoene til.)

Ofte vil det være behov for å integrere HubSpot med andre systemer du bruker i dag eller kommer til å ha bruk for i fremtiden. HubSpot har allerede integrasjon mot mange systemer, men trenger dere skreddersøm, bør partneren ha utviklerkompetanse.

Videre bør du be om referanser du kan kontakte og få en tredjeparts innsikt i hvordan partneren er å jobbe med. Dette bør være kunder som er i et løpende samarbeid og gjerne med lignende utfordringer du har.

Sjekk hvem som inngår i teamet partneren stiller med. Be om å få CV på dem og se på profilene deres på LinkedIn. Hvor lenge har de jobbet med HubSpot og inbound? Alle bør ha relevante HubSpot-sertifiseringer.

3. Budsjettet bør stå til forventet gevinst

Budsjett og omfang må stemme med de rammene du har til rådighet, men ikke vær for opptatt av å matche prisene mot hverandre. Se helhetlig på tilbudene og hvilken verdi partnerne legger på bordet. Det er kompetansen som hovedsakelig koster, og da får man ofte det man betaler for.

Gratis: Kontakt oss for en uforpliktende samtale om HubSpot i din bedrift

Temaer:

HubSpot
Kristofer Anker's photo

Av: Kristofer Anker

Kristofer Anker jobbet som forretningsrådgiver i Markedspartner. Han har studert anvendt datateknologi ved Høgskolen i Oslo, prosjektlederutdanning ved SKEMA Business School og har en lang rekke HubSpotsertifiseringer. Kristofer kjenner inboundmetodikken svært godt og kan bidra i prosesser på ledernivå både når inbound skal implementeres og rådgivning underveis. Han jobber nå som Marketing Manager i Graphisoft Norge