Digital markedsføring og salg som skaper vekst

- En blogg fra Markedspartner

Blogginnlegg om målbar markedsføring

Som digital markedsfører har du ambisiøse mål, men er de SMARTe nok?

Måloppnåelse er en essensiell del av en markedsførers suksess. Når vi innfrir et mål som vi har satt oss, utløses en nærmest euforisk følelse, som igjen øker arbeidslysten og motivasjonen vår. Vi blir også villige til å strekke oss enda lenger neste ...

Slik kan du som leder nå salgsmålene dine

Globalisering og digitalisering endrer kjøpernes atferd. Men også leverandørenes spilleregler. Hvis salg og marked jobber på «gamlemåten», hvor realistisk er da en videre vekst i topplinjen? Skal du nå målene, må du snu skuta nå.

Målbar digital markedsføring er veien til toppledelsens hjerte

8 av 10 toppledere stoler ikke på og er ikke fornøyde med jobben markedssjefen gjør. De vet at markedsføring fungerer i teorien, men mange har til gode å se måltall og KPI-er (Key Performance Indicators) som beviser effekt på bunnlinjen. Er dette ...

Se flere av våre blogger