Google Analytics kan nå brukes lovlig i Europa

Illustrasjon av dataflyt fra EU til resten av verden

Et nytt rammeverk gjør det lovlig å overføre data fra EU til selskaper i USA som sertifiserer seg selv. Dermed kan norske virksomheter bruke amerikanske tjenester som Google Analytics.

Datatilsynet har ment at bruken av Google Analytics på norske nettsider frem til nå har vært i strid med EUs personvernforordning, GDPR. I vår fikk Telenor en irettesettelse fra tilsynet for å bruke Google Analytics på sine nettsider. Begrunnelsen var at Google samler inn så mye data om de besøkende at det må regnes som personopplysninger, og at disse overføres til USA i strid med EU-reglene.

Vil du få utført en gratis innholdanalyse på din nettside eller blogg? Klikk  her!

USA har sikret nye rettigheter

Det som nå har skjedd, er at USA har innført nye regler som sikrer EU-borgere personvernrettigheter i tråd med EU sine krav.

Det nye regelverket sikrer blant annet at data bare kan nås av amerikansk etterretning i den grad det er nødvendig og forholdsmessig, og etablerer en uavhengig og upartisk klageordning for å håndtere og løse klager fra europeere om innsamling av deres data.

Vedtatt med umiddelbar virkning

10. juli 2023 vedtok EU-kommisjonen en såkalt adekvansbeslutning med USA. Det innebærer at de aksepterer det nye personvernregelverket i USA med umiddelbar virkning.

Amerikanske selskaper kan nå frivillig sertifisere seg selv etter det nye rammeverket. Etter at de er sertifisert, vil det være tillatt å overføre data mellom Europa og disse selskapene på samme måte som mellom europeiske selskaper.

Datatilsynet understreker at de amerikanske selskapene også må følge resten av reglene i GDPR.

Det innebærer at satt opp riktig, vil det nå være anledning til å bruke Google Analytics 4 på norske nettsider. 

Selskaper som Google, Microsoft og HubSpot er allerede sertifisert. Her finner du alle selskapene som har sertifisert seg etter det nye rammeverket.

Kan bli utfordret av EU-domstolen

Datatilsynet skriver at de nye reglene mest sannsynlig vil bli utfordret i EU-domstolen. Det er med andre ord en risiko for at de nye reglene vil bli opphevet igjen, og at det i så fall på nytt kan bli vanskelig å overføre personopplysninger til USA.

Erfaringen fra den forrige behandlingen i EU er imidlertid at dette kan ta flere år.

For mer informasjon om EU sin avgjørelse, se EU-kommisjonens offisielle pressemelding her.

PS: Hvis du ikke allerede har satt opp Google Analytics 4, kan vi i Markedspartner hjelpe deg. Ikke nøl med å ta kontakt.

Temaer:

Google GDPR
Ken Gjøran Leren's photo

Av: Ken Gjøran Leren

Ken er CTO i Markedspartner. Han etablerte selskapet Marketing Town i London i 2013. Selskapet bygger teknologi og utfører tjenester rundt performance marketing. De hjalp alt fra store bedrifter som Amazon, til enkeltpersonforetak med én ansatt. Etter 13 år i London er han nå i Norge for å sette sitt preg på performance-avdelingen og se den vokse.