Vi forfremmer i egne rekker – Hannah Freberg tar over som leder for performance-avdelingen

Leder for performance i Markedspartner, Hannah Freberg

De siste årene har Ken Leren ledet peformance-avdelingen, men i oktober gikk han over i en ny rolle som Markedspartner sin første CTO.

Hannah Freberg har jobbet i Markedspartner i 5 år, først som performance-konsulent og så de siste årene som performance-rådgiver. Hennes lange erfaring har gitt henne dyp forståelse av fagområdet performance, i tillegg til selskapets behov. Da Ken gikk over til sin nye rolle som CTO, ble det naturlig at Hannah gradvis tok over en flere av hans tidligere arbeidsoppgaver. Hannah kan fortelle at denne perioden har vært en lærerik prosess, og at hun gjorde det både for å lære mer og for å lette på arbeidsbyrden til Ken. Det ble ganske fort tydelig at Hannah var den rette til å ta over rollen til Ken på permanent basis. De har siden jobber tett sammen for å sikre en så jevn overgang som mulig.

 

Målrettet arbeid 

Hannah kom tilbake fra permisjon i januar 2023 og har det siste året jobbet målrettet med å bidra til avdelingen med all kunnskapen hun har opparbeidet seg. Hun har aktivt delt erfaringer og innsikt for å hjelpe teamet og nå sine mål. Når jeg spør Hannah hvordan det føles å skulle bli leder for gjengen, sier hun at det føles som et naturlig neste steg og at hun allerede har vært dypt involvert i selskapets drift og utvikling det siste året. Selv om hun er klar for den nye rollen må det nevnes at det er store sko å fylle. Ken har gjort en utmerket jobb, og er et stort ansvar å ta over etter han. Med det sagt er jeg er fast bestemt på å fortsette å lede teamet mot suksess, sier Hannah.

Alltid i utvikling 

Hannah gleder seg til sin nye rolle som leder for performance-avdelingen, men ser også frem til å fortsette og jobbe tett med kundene våre. Hun har alltid satt pris på kundekontakt, og det er en viktig del av jobben hun ønsker å fortsette med. I tillegg til å jobbe tett med kunder og teamet sitt gleder Hannah seg til å utforske hvordan AI-teknologi vil utvikle seg i hennes fagfelt. Hun tror AI har et stort potensial til å forbedre kvaliteten på tjenestene våre og effektivisere arbeidsprosessene våre. Hannah gleder seg også til å være en del av utviklingen og finne ut hvordan hun best kan ta i bruk den nye teknologien til å gagne både sitt nye team og kundene våre.

Helene Nissen Woie's photo

Av: Helene Nissen Woie

Helene er digital innholdsspesialist i Markedspartner. Hun kommer fra en rolle som innholdsprodusent og tekstforfatter. Hun har en spennende faglig bakgrunn med studier både ved Norges Kreative Høyskole (tekstforfatter) og en bachelor i Interaktivt design fra Høyskolen Kristiania. I bagasjen har hun har også med seg studier i norsk grammatikk.