<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=71866&amp;fmt=gif">

Karriere innen digital markedsføring - fra et studentperspektiv

Av Hanne Sofie Hammer 4. februar 2016

Ser du for deg en karriere innen digital markedsføring? Da må du nok se utenlands for relevant utdanning. I alle fall hvis du sikter mot en Mastergrad.

Les mer >

Temaer: digital markedsføring, karriere

MarkedsPartners blogg om markedsføring

Om Inboundbloggen.no

Inboundbloggen.no av MarkedsPartner AS leverer innsikt, ekspertise og inspirasjon om digital markedsføring og salg for å hjelpe ledere og markedsførere med å skape vekst i sine selskaper.

Besøk også markedspartner.no, digitalleder.no og vekstoppskrifter.no

Temaer

Se alle